Logo

  • Gepubliceerd in Blog
  • Afdrukken

Een korte terugblik op 2013 en een vooruitzicht naar 2014 en 2015

2013

Een spannend jaar. Een indrukwekkend jaar, in veel opzichten. Een roerig jaar. Kwetsbare mensen blijven komen en blijven een time-out nodig hebben. Wanneer stopt het, wanneer kunnen we punt zetten achter leed, verdriet, terugval en onrecht. Die punt heeft God gezet, achter twee teksten Genesis 3:15 en Johannes 3:16.

We werken door om met elkaar dat punt te bereiken. Met elkaar. Met de gasten, met de (vaste) vrijwilligers, met de begeleiding van Ontmoeting, met het bestuur, met alle gulle gevers, met alle kerken.

We mochten dit jaar met de uitbreiding van 12 naar 15 bedden ook meer mensen een tijdelijk huis geven. Circa 180 mensen hebben we ontvangen, een klein deel vertrok zonder schijnbaar zichtbaar resultaat. Bij een groot deel werd er een vervolg ingezet. Dat stemt tot dankbaarheid en spreekt van zegen op de samenwerking tussen vrijwilligers en begeleiding. We mochten dit jaar 240 vakantievrijwilligers één of meerdere weken ontvangen. Daarnaast waren er door het jaar heen, in het weekend of door de week, 80 vaste vrijwilligers actief. De trouw en loyaliteit straalt er van af. De nieuwsgierigheid en de hongerigheid van "nieuwe" vrijwilligers is bewonderenswaardig.

Ook Het Passion kende een uitbreiding ... en wel van 2 naar 5 plaatsen, de gemiddelde leeftijd daalde met iets meer dan 40 jaar. Twee verhalen, twee werelden die elkaar vonden, raakten en verder gingen. Grote wijzigingen, mooie veranderingen.

2014 en 2015 en u?

De Time-outvoorziening is een 24-uurs opvang waar bijzonder mooie resultaten worden behaald. De voorziening heeft in 2013 de beschikking gekregen over 15 kamers en dat zijn 3 extra kamers meer dan in 2012. Per jaar vinden nu bijna 150 gasten hun weg naar Hummelo voor een opname van 4-5 weken.

Door het huidige herstructurings- en bezuinigingsbeleid van de overheid is nu een periode van aanpassen en zoeken naar extra financiering en/of sponsoring aangebroken.
herstructureringDe grote stelselwijziging waarin de AWBZ voor onze doelgroep opdroogt en de gemeentes de bijzondere zorg met minder middelen moeten gaan structureren is voor een kleine landelijke instelling als Het Passion een lange en intensieve route. Die route betekent dat we naar plaatselijke 'loketten in de plaats van herkomst' moeten.

In de doelgroep is het mijden van medische- en psychosociale hulpverlening vaak meer regel dan uitzondering. Daarbij is het ontbreken van een goed functionerend netwerk een extra handicap. Dit bij elkaar maakt de doelgroep extra kwetsbaar en door het beleid van de overheid worden deze bewegingen eerder gestimuleerd i.p.v. gecorrigeerd. Zij hebben juist hulp en een veilige omgeving nodig om zaken op orde te brengen. Voor onze instelling samenspelzijn dit uitdagingen die we niet uit de weg gaan. In de afgelopen 7 jaar hebben wij gezien en wetenschappers hebben geconstateerd dat de Time-outvoorziening een unieke voorziening in het veld van de Maatschappelijke Opvang is geworden. Een instelling waar op een vernieuwende manier de maatschappelijke context invullen.
Dat niet alleen, we zijn er ook in geslaagd om de kostenstructuur van onze kleinschalige instelling steeds in de hand te houden. De komende 1-2 jaar zijn we druk bezig om professionele hulpverlening en het werk van onze vrijwilligers verder te integreren. Door die alertheid nu en in de afgelopen 2 jaar hebben we bijna 15% bespaard en hopen we de komende jaren nog zo'n percentage te kunnen bezuinigen.

Concreet: blijf ons steunen in uw giften, gebed en tijd

 

©2016 Het Passion - design: bestOnline.nl - alle rechten voorbehouden