Verandering en verwondering zijn de woorden. Verandering voor veel gasten. Een kruispunt in hun leven. Vaak ten goede, soms ten kwade. Verandering van leven, voor Piet en Heleen en voor Astrid en Luuk en de kinderen. Verandering in aantallen. Verandering in het werkveld. Verwondering over de trouw en inzet van vrijwilligers, verwondering over de kracht van de gasten en de kracht van verslaving en beschadigingen. Verwondering over de natuur, de groei en bloei. Lees verder in het jaarverslag 2013.leesmeer

NB 42 HP van afstand

180 mannen mochten we opvangen. Circa 65% stroomde positief uit. 80 vaste vrijwilligers werkten mee en circa 240 vakantievrijwilligers mochten we ontmoeten. Het mooie is dat iedereen een eigen verhaal heeft en een eigen aanwezigheid. Zowel de gasten als de vrijwilligers. Prachtig hoe dat werkt. Een jaar waarin we in dankbaarheid mochten zien dat de stroom giften steeg. Particulieren en diaconieën schonken ruimhartig. Bijna 6 % meer dan in 2012.

In 2013 is er wel een negatief resultaat geboekt van circa €16.000. Een paar oorzaken zijn daarvoor aan te geven. Investering in kantoor en de woning t.g.v. de wisseling van het beheerdersechtpaar. Hogere personeelskosten ten gevolge van de uitbreiding van het personeel. In 2014 worden er extra fondswervende activiteiten ingezet om zo tot structureel hogere inkomsten te komen. In de persoon van Piet van Pelt is daar ook capaciteit voor.

Naast particulieren en kerken willen we ook bedrijven interesseren en meer betrokken laten zijn bij Het Passion. Het doneren en of exploitabel maken van Het Passion stelt mensen zonder indicatie en of mogelijkheden in de gelegenheid om gebruik te maken van de voorziening. Helpt u mee? Kent u fondsen, bedrijven die een bijdrage willen leveren, mail naar info@hetpassion.nl 2014 wordt sowieso een jaar van verschuivingen. De overheid geeft de burger meer verantwoordelijkheid. Iets dat ons aanspreekt. Graag willen we nabij zijn. Betekend ook dat de time-outvoorziening, samen met Ontmoeting, qua financiering minder afhankelijk raakt van de overheid.

NB 42 Merkbeeld HPDat geeft verantwoordelijkheid. Hoe richten we het in. Hoe besteden we het geld. Hoe boren we nieuwe financiële bronnen aan. En hoe zorgen we er voor dat de vrijwilligers de toegevoegde waarde verder laten stijgen. Kortom, help ons, steun ons, stimuleer ons en zet op ons goede sporen.

Ik hoor graag van u.

Luuk Krol

Directeur Het Passion  

Inloggen

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?