• Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 664

    Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 1631

    Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 2288

    Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 2342

    Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 3072

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Terwille Verslavingszorg en Stichting Het Passion

Het Passion biedt van oudsher een time-out voor dak- en thuislozen, veelal mensen met een verslavingsprobleem. Terwille is een ambulante GGZ-instelling op het gebied van verslavingszorg. Het Passion biedt voor cliënten van Terwille een prachtige time-out locatie waar vrijwilligers zorgen voor een prettig leefklimaat en onderling contact. In Hummelo worden cliënten gasten.

Terwille voegt daar ambulante behandeling aan toe. Voor de overige gasten van Het Passion is de ambulante zorg van Terwille ook beschikbaar. Bijkomend voordeel is dat er op deze wijze betere doorstroommogelijkheden ontstaan voor zowel de gasten van Het Passion alsook voor de ‘cliënten’ van Terwille. Terwille en Het Passion voorzien hiermee ook in een behoefte voor die mensen die buiten de zorg dreigen te vallen. Samen willen ze dwars door regeldruk van de GGZ en vernauwing van opvang door decentralisatie van de zorg, opvang en hulp blijven bieden aan mensen die dit nodig hebben en anders door de mazen van de huidige zorgstelsel in Nederland vallen. De samenwerking is voorlopig voor een periode van 1 jaar. Daarna wordt deze geëvalueerd.

Veel gestelde vragen

1. Wat verandert er voor de gasten?

 Het programma en het doel van een time-out blijven gelijk, waarbij de extra mogelijkheid voor gasten wordt geboden om een ambulante verslavingsbehandeling te starten.

 Gedurende 7 dagen in de week zijn er vrijwilligers en professionele begeleiding van Het Passion aanwezig. Gedurende 2 dagen in de week zijn er ambulante behandelaars van Terwille aanwezig en hebben (behandel)gesprekken met de gasten. Dit kan zowel individueel of in de groep.

2. Hoe ziet het programma eruit?
 Het programma bestaat uit eten, koffiedrinken, het huishouden, werken, formele en informele gesprekken en ontspanning. Aan het programma nemen alle gasten deel.
 Het vasthouden aan een programma is van belang voor een zinvolle invulling van de dag en voor het laten ontstaan van contact tussen gasten onderling en de vrijwilligers.

3. Verandert het karakter van Het Passion?
 Het Passion is en blijft diaconaal.
 Het Passion is en blijft een plek om op adem te komen.
 Het Passion is en blijft de plek waar vrijwilligers en gasten elkaar tegen komen, onder professionele begeleiding.
 Door de samenwerking met Terwille vergroot Het Passion de kennis op het gebied hoe een zorginstelling functioneert.

4. Wat verandert er voor de vrijwilligers?
 De rol van de vaste vrijwilligers blijft ongewijzigd: ondersteuning van de begeleiding en tevens gericht op specifieke taken. Wel worden de mogelijkheden van kennisoverdracht groter.
 De rol van vakantievrijwilliger is “nabij zijn” voor de gasten door te luisteren, spelletjes te doen, koffie te drinken en is faciliterend (koken, schoonmaken)

5. Betreft het een overname?
 Het betreft geen overname, maar een structurele samenwerking.
 Het Passion blijft verantwoordelijk voor de opvang, activiteiten en begeleiding van de gasten.
 Terwille is verantwoordelijk voor de ambulante zorg van de gasten.
 Het Passion en Terwille zorgen samen voor een goed leefklimaat ten behoeve van de gasten en vrijwilligers.
 Het Passion is verantwoordelijk voor de instroom, Terwille adviseert inhoudelijk. In geval van forensische klanten is dit advies bindend.
 Het Passion blijft verantwoordelijk voor de exploitatie van Het Passion, zowel het diaconale deel als het deel met betrekking tot de begeleiding.

6. Hoe gaat dat met de financiering?
 Doordat Het Passion begeleiding biedt, is Het Passion ook verantwoordelijk voor de inkomstenstroom vanuit de overheid (WMO, circa 25%), het overige is diaconaal.
 Terwille is verantwoordelijk voor de financiële stromen van zorgverzekeringswet en justitie.
 Als verwijzer draagt Terwille zorg voor de financiering van een plaatsing van mensen die Terwille bij Het Passion aanmeldt. Dit is gelijk aan de verantwoordelijkheid van andere verwijzers.
 Beide organisaties hebben een gescheiden exploitatie.

7. Is die samenwerking gebonden aan een termijn of is ie voor onbepaalde tijd?
 De samenwerking is aangegaan voor een jaar, met de intentie tot jaarlijkse verlenging.

8. Wordt de samenwerking geëvalueerd?
 Elk half jaar wordt de samenwerking geëvalueerd op zorginhoud, financiën, leefklimaat en werksfeer.

9. Wat is het worst case scenario wanneer deze samenwerking onverhoopt niet zou brengen wat hij lijkt te beloven?
 Geen extra mogelijkheden voor de gasten zoals ambulante verslavingsbehandeling.
 Geen mogelijkheden voor financiering van de opvang van ex-gedetineerden.
 Het niet renderen van de investering van Terwille

10. Welke mogelijkheden biedt het Terwille?
 Het starten van een verslavingsbehandeling
 De plaatsing van cliënten uit de eigen caseload
 Een verruiming van het aanbod voor forensische zorg
 Het snel kunnen plaatsen van eigen cliënten
 Het aanbieden van ambulante verslavingszorg aan nieuwe cliënten.

Inloggen

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?