Extra nieuwsbericht

Printen
 
 
top
   

 

FacebookTwitter

 

 

Nieuwsbericht 

7 juli 2015

nieuwsbrief-header  
           
   

Beste Bezoeker,

Hierbij ontvang je een extra nieuwsbericht van stichting Het Passion.

 

 
 
     
   
 
 
   

Ontmoeting en Het Passion geven elkaar de ruimte. 

De samenwerking tussen stichting Het Passion en stichting Ontmoeting rond de gezamenlijke Time-outvoorziening Het Passion wordt in goed overleg per 1 juli 2016 beëindigd. Het concept Time-outvoorziening Het Passion blijft bestaan en wordt door stichting Het Passion voortgezet.

 

Ontmoeting heeft de strategische keus gemaakt om zich hoofdzakelijk te richten op ambulante vormen van begeleiding aan mensen die de verbinding met zichzelf en de omgeving zijn kwijtgeraakt. In deze ambulante begeleiding zullen vrijwilligers een belangrijke plaats in gaan nemen.

 

Time-outvoorziening Het Passion blijft voor de gasten, de verwijzers, de diaconieën, de vrijwilligers een plek waar de dakloze medemensen tot rust kunnen komen en waar vrijwilligers zich inzetten voor het herstel van deze mensen. Dit in samenwerking met de hulpverlening van een zorgaanbieder.

 

Beide partijen zijn dankbaar voor de afgelopen 10 jaar waarin de beide partijen veel hebben kunnen betekenen voor gasten, verwijzers, vrijwilligers en diaconieën en elkaar.

 

Het bestuur van Het Passion en directie van Het Passion zijn in nauw overleg met de Raad van Advies tot dit besluit gekomen. Wij geloven dat het contact van mensen onderling, vrijwilligers en gasten leidt tot herstel op de korte en langere termijn. In de afgelopen 10 jaar mochten we de zorg van God ervaren voor deze plek en mochten meer dan 1000 mensen een plek van rust ervaren. Meer dan 2000 vrijwilligers hebben zich kunnen en willen inzetten voor hen. Dat zetten we voort, de dak- en thuisloze medemens laten we niet los. Sinds de oprichting zijn er meer dan 500 kerken geweest die ons steunen. Ook in de tijd van crisis bleef de giftenstroom groeien. In de afgelopen periode mochten we concreet handen en voeten geven aan Mattheus 25. Dat willen we blijven doen; diaconaal aanwezig zijn voor de dakloze medemens. Daar ligt de missie van Het Passion en dat motiveert ons om door te mogen en te kunnen gaan.

 

Met elkaar gaan we een intensief jaar in. Een zorgvuldige ontvlechting met Ontmoeting, in gesprek met nieuwe partners, verdere communicatie naar kerken, diaconieen, gemeentes en verwijzers en naar u als trouwe steun en toeverlaat van Het Passion. We houden u op de hoogte.

 

Mocht u vragen, suggesties of andersinds hebben, dan kunt u zich richten tot ondergetekenden via info@hetpassion.nl of 0314-382462.

 

136 passion bg 3

Met hartelijke groet,

 

Luuk Krol, directeur

Henk van der Eijk, bestuursvoorzitter.

   
     

Website | Contact |

nieuwsbrief-bottom-line
 
HetPassionLogo Stichting Het Passion, Torenallee 6, 6999DD Hummelo
Triodos bank: NL11TRIO 078 13 22 618 t.n.v. Stichting Het Passion
T: 0314 382 462 - E: info@hetpassion.nl
ANBI logo