Wisseling van de achterwacht op Het Passion

Printen
 
 
top
   

 

FacebookTwitter

 

 

Extra Nieuwsbrief

April 2020

nieuwsbrief-header  
     
   

Beste Bezoeker,

Hierbij ontvang je de nieuwsbrief van Stichting Het Passion.

   
     
   
 
 
   

Positieve ontwikkelingen op Het Passion

2017 Het Passion 2.0

imgl0605 boerderijSinds 2017 draait Het Passion volledig zelfstandig. We vangen mensen op en begeleiden mensen om een stap te maken naar een hopelijk beter leven. We hebben dit kunnen doen door steun van jullie en veel andere mensen, kerken en fondsen. We hebben een stap gemaakt van een diaconale organisatie naar een diaconale organisatie plus. De plus is de begeleiding. Eén woord. Met veel consequenties, namelijk financiering van de overheid (WMO/Justitie), meer een zorginstelling willen zijn, goede hulp en begeleiding bieden, professionele HBO geschoold personeel in dienst nemen, HRM et cetera et cetera.

 

We mogen met dankbaarheid en blijdschap constateren dat we mochten blijven doen wat we altijd deden. Mensen opvangen en een goede tijd geven en in 70% van de tijd een goed vervolg geven. We mochten zelfs ontwikkelen met een nieuw product; Nabij Wonen. We voelen ons dankbaar.

 

Een nieuwe fase

Houten balkHet Passion gaat als organisatie van een pioniersfase naar een consolidatiefase. Hierbij gaat het gehele team zich steeds meer richten op haar of zijn kerntaken. Dat maakt dat Luuk, als directeur, zich meer los kan gaan maken van de operatie en zich meer gaat richten op strategie en ontwikkeling. In dat traject is het logisch dat ook zijn rol als achterwacht op een andere manier ingevuld gaat worden. Eenzelfde soort beweging zien we bij Petra. Van vooral facilitair coördinator met begeleidingstaken is haar rol veel breder geworden.

 

Besluit van het bestuur

Jan en Jeannette 2020In dat kader heeft het bestuur het besluit genomen om per 1 juli Jeannette en Jan Pouwels aan te nemen als achterwacht. Zij gaan op Het Passion wonen in het woonhuis. We zijn als bestuur erg blij en dankbaar met het feit dat zij zich op deze wijze willen inzetten voor Het Passion, de gasten die we een plek mogen geven en de vrijwilligers die we mogen ontvangen. We zijn onder de indruk en verwonderd dat ze zich willen geven aan deze plek. Jeannette en Jan kennen de plek goed door hun rol als stafvervanger en Jan als groepsvrijwilliger.

 

Dit besluit heeft een aantal positieve consequenties. Luuk gaat verhuizen en zal zich meer richten op strategie en ontwikkeling. Jeannette en Jan gaan de rol van achterwacht vervullen. Petra draagt haar facilitaire taken over en gaat zich richten op de begeleiding en de instroom. Jan gaat de taken van Petra overnemen als het gaat om de faciliteiten en de vrijwilligers en zal daar waar nodig taken van Luuk overnemen of in ondersteunen. Een prachtige combinatie waarin we denken dat iedereen, vakantievrijwilligers, vaste vrijwilligers en stafvervanging meer tot zijn of haar recht komt, waar we juist ook weer er kunnen zijn voor de gasten.

 

IMGL4416KL achterkantIn vertrouwen dat we hierin een goede keuze hebben gemaakt gaan we verder op weg met elkaar. In de zomer, rond 1 juli, zal de overgang gaan gebeuren, een en ander afhankelijk van enige verhuisperikelen en een verantwoorde overdracht van taken. Heb je vragen of gedachtes die je wilt delen? Je kan ze mailen aan Luuk (luukkrol@hetpassion.nl)

 

Met hartelijke groet, namens het bestuur en directie

 

Pieter Foekens

Voorzitter bestuur Het Passion

   
   

Het Passion en vrijwilligers in deze tijd

Gert Blom CoronaOpvallend hoe vaak in deze tijd er aandacht is voor het ontbreken van contact. En ook hoe vaak er juist meer contact wordt gemaakt. Al sinds de start van Het Passion in 2006 is contact de meerwaarde die we willen bieden aan mensen die het vaak nog meer ontberen door andere omstandigheden. Dat contact mogen we aan gasten bieden door de aanwezigheid van jullie als vrijwilligers, of als vakantievrijwilliger of als weekendstaf of als vaste vrijwilliger. Ieder op zijn of haar eigen wijze, met zijn of haar eigenaardigheden, levensverhaal en levenswijsheid. Juist door de afwisseling van mensen elke week en elk weekend en de stabiliteit van de vaste vrijwilligers door de weeks was het zo mooi om te te zien dat elke gast en elke vrijwilliger wel weer aansluiting vindt in het proces van kennismaken, verdieping en afscheid. Nu is dat niet meer, en dat is kaal en arm. Jullie verrijken het leven van onze gasten. We missen jullie. Ik vermoed dat jullie Het Passion ook missen...... Niet getreurd, er komt vast weer ruimte voor ontmoeting.

 

Voorlopig hebben we besloten dat de situatie nog te kwetsbaar is en volgen we het advies van het kabinet. Tot in ieder geval 1 juli blijven we op dezelfde wijze werken zoals we nu doen. Dus zonder vrijwilligers. In de zomer hopen we dat we jullie weer mogen ontmoeten. Een aantal mensen hebben al een boeking gedaan en er is nog ruimte. Ik houd jullie daarvan op de hoogte. Voor de mensen die dit voorjaar wilden komen? Als er ruimte in je agenda is, ben je van harte welkom in de herfst of de winter. Samen kijken we dan hoe we het kunnen inpassen.

 

Stay safe

Stay tuned

Godspeed

 

Luuk Krol

Directeur

 


 

   
           
     

Website | Contact |

nieuwsbrief-bottom-line
 
HetPassionLogo  Stichting Het Passion, Torenallee 6, 6999DD Hummelo
Triodos bank: NL11TRIO 078 13 22 618 t.n.v. Stichting Het Passion
T: 0314 382 462 - E: info@hetpassion.nl
ANBI logo