• Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 664

  Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 1631

  Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 2288

  Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 2342

  Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/hetpassion/domains/hetpassion.nl/public_html/libraries/nextend/css/less.php on line 3072

het-passion.019

Missie
Mattheüs 25 speelt een belangrijke rol binnen de stichting. Ons wordt daarin voorgehouden dat barmhartigheid begint bij simpele zaken: eten en drinken, huisvesting en kleding, zorg voor zieken en gevangenen. Vanuit deze basale diaconale werken willen wij ons dienstbaar opstellen naar mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen en naar instellingen die, vanuit hun specifieke professie, deze medemensen helpen.

Doelstelling
De stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en de instellingen die deze mensen opvangen en helpen. Hulp in de vorm van eenvoudige werkzaamheden voor de gasten en hulp op de locaties van de zorginstellingen en klinieken waar deze gasten worden behandeld.

Daarnaast helpt en/of faciliteert de stichting mensen, verenigingen en groepen mensen uit kerkelijke gemeenschappen die zich bezinnen of beraden over het onvoorwaardelijk hulp geven aan mensen aan de rand van de samenleving.

Wat is de Time-outvoorziening?
In de time-outvoorziening Het Passion komen dak- en thuislozen vanuit diverse voorzieningen in het land en wordt hen een rust- en hulpperiode aangeboden, de periode kan varieren van 2 tot 12 wk, of wat nodig is. In die periode worden zij professioneel begeleid en door de vakantievrijwilligers geholpen. De diaconale vakantievrijwilligers zijn er voor de gasten en helpen daarbij in en rond Het Passion met allerlei werkzaamheden en met het "huishouden".

Time Out?
Lia van Doorn heeft in haar dissertatie "Een tijd op straat" (NIZW 2002) aangetoond dat hulpverleners bij dak- en thuislozen het beste van dienst konden zijn, als er ingegrepen wordt in het leven van zo'n dak- en thuisloze op het moment dat hij / zij op een kruispunt in zijn / haar leven staat. Haar onderzoek laat zien dat de motivatie bij dak- en thuislozen om het straatleven vaarwel te zeggen als het ware golfbewegingen vertoont: soms is het aanwezig, dan ebt het weer weg. De rol die de hulpverleners in dit proces dienen te vervullen is om omgevingen te creëren en faciliteiten te bieden waarmee ze veranderingsprocessen uitlokken en bespoedigen. (pag. 305). In de time-outvoorziening wordt deze omgeving en faciliteit geboden.
En voor mensen die al op een kruispunt in hun leven staan (bijv. ex-gedetineerden die net uit de gevangenis komen, maar nog niet naar een geschikte vervolgopvang kunnen) zou een time-outvoorziening ook een plaats kunnen zijn, waar dit kruispunt a.h.w. wordt vastgehouden, tot de gewenste richtingsverandering in het leven wel vorm gegeven kan worden.

De TOV werkt samen met diverse organisties in het land. De deelnemers zijn afkomstig uit heel Nederland, uit diverse steden en instellingen. Deelnemers worden altijd verwezen door de hulpverlening. Voor aanmeldingen, zie Verwijzers.

Deze tussenvoorziening zorgt er o.a. voor dat er een mogelijkheid wordt gecreëerd om mensen vanuit de laagdrempelige opvang (dagopvang) in hun eigen kracht worden gezet voordat zij bijvoorbeeld in een zorg, behandel en/of wooncentrum geplaatst (kunnen) worden. In andere gevallen kan het een terugvalvoorziening zijn waar mensen op adem komen na een heftige periode in een voorziening.

Professionele Hulpverlening
De professionele hulp wordt geboden door medewerkers van de stichting. Bij de opstart maken we gebruik van profesionele vrijwilligers met ervaring in de hulpverlening. Zij begeleiden de mensen en met elkaar stellen we het dagprogramma op. Het doel is om de gasten zo snel als mogelijk en nodig te kunnen plaatsen in bij een instelling die voor hen meest geschikt is voor verdere behandeling en begeleiding.

het-passion.042

Dagstructuur en bezigheden
De dagelijkse bezigheden bestaan naast een aantal huishoudelijke taken voor een groot gedeelte uit een gestructureerd programma waarin:

 • er wordt gewerkt in een werkplaats
 • er voor dieren gezorgd wordt
 • onderhoud op het erf en in de tuin wordt gedaan
 • er creatieve werkzaamheden gedaan kunnen worden
 • er ruimte is voor sport en spel

Van Pension naar Het Passion
De stichting en het pension hebben de naam Passion gekregen omdat die naam onze lading goed dekt. Het woord Passion is een woord- speling op het woord pension en een samentrekking van Passie en Sion. Vanuit de meest elementaire vorm van christen zijn willen we je laten delen in de passie om mensen te helpen die hun leven aan het herstructureren zijn.

Giften:
Triodos Bank IBAN: NL11 TRIO 78.13.22.618 t.n.v. Het Passion te Hummelo

Diaconaal Adoptieplan:
Triodos Bank IBAN: NL11 TRIO 78.13.22.618 t.n.v. Het Passion te Hummelo

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam nr. 24 37 91 12, RSIN 814465274.

Inloggen

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?