het-passion.008
De stichting is sinds juni 2005 een feit. Het bestuur bestaat uit mensen die vanuit de brede achterban komen van gereformeerde kerken en de PKN. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de stichting. Alle beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid zijn gedelegeerd aan de directie. Het Passion bestaat bij de gratie van de charitas en de diaconieën, zie hier.

Bestuur
Voorzitter: Esmé Wiegman- van Meppelen Scheppink
Financiën: Jacob de Graaf
Leden: Vacature, Wiko Vlasblom

Team
Facilitair Manager Petra Antuma
Directeur Luuk Krol - e-mail.

Opgericht in 2005 door Piet en Heleen van Pelt en Jaap Bos, tevens erelid en vertrouwenspersoon.

het-passion.055

Raad van Advies
Sinds 2011 hebben we een Raad van Advies samengesteld. De RvA kan ons verder helpen met het ontwikkelen van onze positie in het werkveld van de Maatschappelijke Opvang. In de komende jaren staan we voor de uitdaging hoe we het bijzondere concept van Het Passion verder vorm kunnen geven in de keten van de Maatschappelijke Opvang van dak- thuislozen.

De leden zijn:

  • Marja Jager, Lector Samenlevingsvraagstukken
  • Wim Gort, Directeur-bestuurder Stichting Synthese;
  • Erik Dannenberg, Zelfstandig Adviseur
  • Jan Luursema, Management Consultant, oprichter MaPaLaNa

Inloggen

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?