Een verblijf op Het Passion kan de mens het volgende opleveren:

het-passion.029
  • A. Time-out
   Doel: uitrusten, herstellen, aansterken, bezinnen.
   Effect: lichamelijke en geestelijke gesteldheid cliënt verbeterd; hoop op herstel toegenomen; geen overlast geleverd.
  • B. Time-out als vrijwillig kruispunt
   Doel: uitrusten; herstellen; aansterken; bezinnen, motiveren, activeren, verleiden tot zorg, doorverwijzen.
   Effect: lichamelijke en geestelijke gesteldheid cliënt verbetert; hoop op herstel toegenomen; geen overlast geleverd, diagnose gesteld, doorverwijzing tot stand gebracht en ergens anders (soms buiten de regio van herkomst) in zorg gebracht.
  • C. Time-out binnen zorgplan
   Doel: uitrusten, motivatie en zelfvertrouwen herstellen, terugvalpreventie
   Effect: cliënt blijft in zorg of kiest voor beter passender zorg.
het-passion.037
 • D. Time-out als overbrugging
  Doel: motivatie vasthouden en/of vergroten;
  Effect: cliënt komt in zorg; terugvalrisico beperkt.
 • E. Time-out als invulling schorsing
  Doel: motivatie hervinden; (verdere) terugval voorkomen
  Effect: cliënt blijft in zorg of kiest voor beter passender zorg
 • F. Time-out als nazorg uit detentie
  Doel: bezinnen, activeren, verleiden tot zorg, motiveren, doorverwijzen
  Effect: diagnose gesteld, indicatie voor zorg geregeld, bescherming van cliënt en omgeving, n
  oodzakelijke zorg gerealiseerd

Time-outvoorziening Het Passion is daarmee een effectief middel om mensen door te laten stromen vanuit situaties die qua omgeving niet positief zijn voor de ontwikkeling van de persoon naar structurelere hulpverlening. Op deze wijze slaagt Het Passion er in om op beperkte schaal antwoord te geven op de verstopping van de nachtopvang, overlast op straat, veiligheid in de buurt en het terugdringen van de recidive van mensen die uit detentie komen.

Inloggen

Wachtwoord vergeten? / Gebruikersnaam vergeten?